ALLMÄNNA KÖPVILLKOR

Priser

Alla priser är angivna i SEK(svenska kronor) utan moms och miljöavgifter(repa/fti avgift).

Slutpriset på er beställning eller frakt kan skilja sig från de på hemsidan efter att beställningen gjorts, ifall prisändringar har gjorts hos våra leverantörer och kan därför komma att debiteras er.

Restauranggrossen i Stockholm AB behandlar personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL).

BESTÄLLNING

Beställning som är mottagen före kl 10.00 under vardagar levereras samma dag om möjlighet finns, annars levereras det dagen efter. Beställningsvaror kan ta upp till fem dagar för leverans. 

BEKRÄFTELSE

När vi mottagit din order skickas en orderbekräftelse per e-post med information om din beställning. Om en beställd vara är restnoterad, meddelar vi dig beräknad leveranstid för att godkänna senare leverans eller makulera beställningen.

Förseningar, som Restauranggrossen AB ej kan påverka, är ej en anledning att häva ett köp.

Då leveranstider endast är en riktlinje vid order, måste vi få möjlighet att inom 2 månader leverera produkten. Av kund specialbeställda produkter kan ej avbeställas. 

BETALNING

Fakturering gäller 30 dagar netto från fakturadatum eller förskottsfaktura enligt överenskommelse.

FRAKT OCH LEVERANS

Vi debiterar frakt och inbärning efter rådande prislista.

Leveransförseningar kan t ex. ske när en leverantör inte kan fullfölja sina leverans förpliktelser gentemot oss. Om det inträffar frånsäger vi oss ersättningsansvar till kunden för den skada som förseningen orsakat. Vi meddelar kunden om leveranstiden kraftigt avviker från den vi har uppgivit.  

TRANSPORT

Vi har egen bil som kör Stockholm med omnejd.Vid längre sträckor skickar vi varorna med DHL eller Schenker. Om är varan är transportskadad, eller gods saknas, ska detta anmälas direkt till transportören. Skadan ska antecknas i följesedeln innan underskrift. Det är mottagarens ansvar att kontrollera av emballaget dolda skador.

En skada som är synlig eller dold vid mottagande skall anmälas senast 7 dagar efter mottaget paket/gods.

Transportören ansvarar inte för dold skada som anmäls efter transport, om varan tidigare transporterats eller hanterats och inte före den sista transporten blivit kontrollerad för eventuell dold skada.

UNDERSÖKNINGSPLIKT:

Undersökningsplikt måste fullgöras vid mottagande av gods. Fel som skäligen borde upptäckts vid leverans men ej åberopats vid mottagande av godset kan ej åberopas i efterhand och ersätts eller åtgärdas ej. Reklamation måste ske omgående till speditören och Köparen måste tillse att reklamationen noteras på fraktsedeln. Om Köparen undertecknar följesedeln/fraktsedeln och därmed godkänner att varorna mottagits oskadade kommer framtida reklamationer ej att accepteras.

REKLAMATION

Om en vara är felaktig, defekt eller felexpedierad, var vänlig kontakta oss via mail för vidare detalj instruktioner. Felaktig eller skadad vara ska reklameras inom 7 dagar.

Vid återsändelse av en vara står kunden för frakten och eventuell ersättningsleverans. Om felet visar sig vara vårt, betalas denna kostnad tillbaka till kunden. Varan ska återsändas väl emballerad och i originalförpackning, med bifogad beskrivning av felaktigheter. Om varan skadas eller kommer bort då kunden återsänder den är kunden betalningsansvarig.

RETURER/BYTEN 

Om kund har gjort en felbeställning och vill att  Restauranggrossen i Stockholm AB skall återta produkten, debiteras kund 30 procent av ordervärdet, samt fraktkostnad.

Vi byter endast ouppackade produkter, som går att sälja som nya.

Produkter/artiklar som ej ingår i vårt ordinarie lagersortiment kan ej bytas/returneras (för att kontrollera om varan ingår i ordinarie lagersortiment, kontakta säljaren före köp)

Varor som ej returneras är bla Livsmedel,Beställningsartiklar,Specialbeställda varor.

Returfrakt hanteras av kunden (tänk på att alla frakter skall skickas med spårbar transport)

Alla returer skall godkännas av Restauranggrossen i Stockholm AB

ÅNGERRÄTT

Restauranggrossen AB tillämpar reglerna i köplagen.

Installation/Montering/Handhavande: 

Restauranggrossen AB säljer många olika maskiner, vi har inte möjlighet att bistå kunder i hur dessa maskiner fungerar, vi kräver av dig som är kund att du har utbildning eller har erfarenhet att använda restaurangmaskiner. Observera att vissa maskiner kan vara farliga i fel händer.

Restauranggrossen AB åtar sig ej installation eller montering av köpt produkt annat än efter överenskommelse. Många av våra produkter kräver installation av behörig yrkesman. Efter behörig installation skall alltid installationsintyg skickas till Restauranggrossen AB. I vissa fall bortfaller garantin på produkten om detta ej genomförs.

GARANTI /Maskiner

Vi tillämpar 1 års reservdelsgaranti på våra produkter, förutom vissa produkter från Wexiödisk som lämnar 2 års garanti. För ömtåliga produkter lämnas ingen garanti.

Garantin gäller ej bränd motor vid överbelastning (exempelvis vid överbelastning av restaurangmaskiner som degblandare, köttkvarnar, skärmaskiner eller andra skador uppkomna genom felaktigt hanterande).

Vissa garantireparationer kan åtgärdas direkt av fabrikanten.

Vid retur av trasig produkt skall kunden skicka varan till oss, efter godkännande. Vi bär ej ansvar för skada, tredjemansskada, bortfall av inkomst, skadestånd, verksamhetsavbrott eller skada som inte är garantiskada, samt ej heller för eventuell skada till följd av garantiskada.

Garanti lämnas på produktdelar (reservdelar) från fakturadatum. Plug-in (maskiner som kopplas till adapter eller annan elförsörjning), gas motordriven utrustning (maskin), kylskåp och frysskåp, samt samtliga andra maskiner måste installeras av behörig fackman. Underlåtenhet att följa dessa regler medför att garantin blir ogiltig. Fakturan utfärdad av den behöriga fackmannen avseende installationen och/eller annan åtgärd skall sparas under hela garantiperioden och uppvisas på begäran:

ILLUSTRATION OCH DOKUMENTATION

Alla bilder som används för presentationen i online-butiken är bara exempel på foton. De är inte rättvist återgivna i varje enskilt fall, utan tjänar som illustration. I synnerhet kan färger bli missvisande på grund av vilken bildskärm som används. Avgörande är den tekniska beskrivningen av objektet. Vi friskriver oss även från felaktiga uppgifter, dessa produkter kan ej användas som underlag för byggritningar eller liknande. Vissa varor ändras och tar slut, då har vi rätten att leverera en liknande produkt.

FORCE MAJEURE

Restauranggrossen AB är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse i detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i befriande omständigheter enligt nedan och omständigheten försvårar, förhindrar eller försenar fullgörandet. Såsom befriande omständighet ska anses vara bl a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, strejk, brand eller översvämning, sabotage eller olyckshändelse av större omfattning. I force majeure ingår också myndigheters beslut som påverkar marknad och produkter negativt, t ex. restriktioner, varningar, försäljningsförbud etc.

 

 

VID FRÅGOR ÄR DU ALLTID VÄLKOMMEN ATT RINGA ELLER E-POSTA TILL OSS.  TEL: 08-550 104 50   E-POST: info@restauranggrossen.se