Integritets- och cookiepolicy

Restauranggrossen AB (Org.nr 556948-1954) behandlar era personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679), förkortat GDPR - General Data Protection Regulation.

Personuppgiftsansvarig är Restauranggrossen AB org.nr556948-1954.

En identifierbar personuppgift innefattar all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person. All behandling av personuppgifter från registrering, sortering, uppdatering, lagring, användning, överföring, gallring eller radering ska ske enligt denna policy eller hänvisad rutin. Enligt förordningen (EU) nr 2016/679 är vi skyldig att informera er om hur vi behandlar dina personuppgifter:

För att bli kund eller samarbetspartner till Restauranggrossen AB org.nr556948-1954 samlar vi  in och behandlar olika typer av personuppgifter. Genom att tillhandahålla era uppgifter enligt punkterna nedan och tagit del av denna integritetspolicy har vi laglig grund till att behandla dina uppgifter inom ramen för datalagen.

  • Organisationsnummer
  • Företagsnamn
  • Fakturaadress
  • Leveransadress
  • Kontaktperson
  • Telefonnummer
  • E-postadress

Ni har rätt att klaga på vår hantering av dina personuppgifter, antingen till oss direkt eller till Datainspektionen.

Kontaktinformation till personuppgiftsansvarig på restaurangggrossen.com

 

COOKIE INFORMATION

Vi kan även behandla dina personuppgifter med stöd av en så kallad intresseavvägning för att tillgodose vårt berättigade intresse i särskilda ärenden. Du kan alltid kontakta oss för underlag till bedömningen.

Vi använder Cookies för att förbättra tillgången till vår webbplats och för att öka användarvänligheten i webbhandeln men de är inte kopplade till någon identifierbar personuppgift.

Ingen övrig behandling av personuppgifter får ske utan separat godkännande från dig.

Vi lagrar och säkrar persondata bakom brandväggar, virusprogram, genom säkerhetskopior, behörighetskontroller, kryptering och höga krav på våra IT-samarbetspartners. Vi har vidtagit ytterligare säkerhetsåtgärder genom biträdesavtal mot våra tjänsteleverantörer. Vi säljer aldrig några personuppgifter till tredje part, däremot kan dina personuppgifter delas genom biträdesavtalad tjänsteleverantör i syfte att vidhålla en effektiv kommunikation och affärsrelation till dig. Exempelvis på sådana leverantörer är de som administrerar vår hemsida och webbhandel, fakturahantering, kreditundersökningsbolag, fraktbolag och kommunikationssystem. Inga personuppgifter lämnar Eu eller EES och vi använder ingen automatiserad beslutsfattning eller profilering i något av våra system baserade på dina personuppgifter.

För att Restauranggrossen ska kunna förbättra webbplatsen och ge en bra användarupplevelse använder sig vi utav webbanalysverktyget Google Analytics som hjälper till att samla information samt se hur besökare använder sig utav webbplatsen. Informationen gäller exempelvis antal besök, antalsidvisningar och var besökaren kommer från, detta lagras i cookies.

 

Säkerhet

Vi är skyldiga att se till att din information är säker. För att förhindra obehörig åtkomst eller avslöjande har vi inrättat lämpliga fysiska, elektroniska och ledningsförfaranden för att skydda och säkra informationen vi samlar in online.

 

Länkar till andra webbplatser

Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser av intresse. När du har använt dessa länkar för att lämna vår webbplats bör du dock notera att vi inte har någon kontroll över den andra webbplatsen. Därför kan vi inte ansvara för skyddet och integriteten för all information som du tillhandahåller när du besöker sådana webbplatser och sådana webbplatser regleras inte av detta integritetsförklaring. Du bör vara försiktig och titta på integritetsförklaringen som gäller för webbplatsen i fråga.